HP9000

Avbildad i galleriet finns nu en HP9000.

Nästa fotosession kommmer avbilda något av följande: Atari 600XL, Atari 520 ST, Atari Mega ST 2, Commodore 64c, Amiga 500 eller 600, Apple PowerBook (145b, 170, 230, 520, 3400) eller DEC AlphaServer.
Önskemål om prioritering mottages tacksamt.

Bilderna finns här!