Retroläsning

Under sommaren läste jag (bland annat) boken Digital Retro, av Gordon Laing. Det är en översiktlig genomgång av 44 olika datorer från 70- och 80-talet.

Boken är rikt illustrerad med massor av bilder på varje dator och pryder sin plats på varje “kaffebord”.

digital-retro-mini.jpg

Allt är dock inte perfekt. Urvalet verkar lite tveksamt ibland, med en klar övervikt av brittiska datorer. (Inte en ABC-80 eller Compis i hela boken!) Vissa av bildtexterna stämmer dåligt med bilderna, särskilt när det handlar om anslutningar som ibland rabblas upp utan att det går att identifiera vilken port det talas om.

Ibland önskar man lite fler bilder av varianter på datorerna, tex. C64 som åtminstone borde avbildas som ursprunglig modell, “cost-reduced” C64c och C64G, eller Atari ST som kunde visat såväl 520 ST som Mega.

Vissa datorer som beskrivs är inte alls avbildade, tex Amiga 1000 där det visas en Amiga 500! Eller Macintosh, där bilderna visar en Macintosh plus.

Jag skulle gärna se en rad uppföljare till den här boken, där författaren utgår från en tillverkare och visar upp alla modeller med mycket tekniska detaljer.

Jag rekommenderar Digital Retro till alla som var med på den tiden eller har ett intresse för gamla “burkar”.

Boken har en egen webbplats här.