PC01 lever

Husköp och dito försäljning är klart.

Nu har jag äntligen fått lite tid över för att testa PC01 lite grann. Steg 1 var att demontera den sned-monterade GLUE-kretsen och snygga upp lite. Inkoppling av ström kändes lite läskigt, så jag använde mitt strömbegränsade labb-agg, kopplade in två multimetrar (en för ström och en för spänning) och oscilloskopet. Medan jag sakta vred upp matningsspänningen kontrollerade jag noga vågformen från switchregulatorn för att se när den kickade igång.

Vid en matningsspänning på ca 6V hade den reglerade spänningen stabiliserat sig på 4.93V. Tillräckligt nära 5.0V för alla 5V-kretsar i designen. Ganska bra utan trimning och med 1%-tolerans på de kritiska komponenterna.

Nästa steg blir att montera GLUE-kretsen och programmera den. Då börjar det svåra…