TP-kabel möter installationsborr i litet hål

Så kan det gå när man borrar ett nytt hål för nära ett gammalt med kabel i…

En hel del kabel snurrade upp sig på borret, och den del som var närmast spetsen blev mosad.